دوره مجازی MBA

 • ثبت نام سیزدهمین دوره با گواهینامه های جهانی و تسهیلات مالی خاص

  ادامه

دوره مجازی کوتاه مدت

 • درسهای MBA، فناوری اطلاعات و صنایع دستی با گواهینامه بین المللی

  ادامه

سمینارهای آنلاین تخصصی

 • با رایانه و تبلت در سمینار آنلاین شرکت کنید و گواهینامه بگیرید

  ادامه

پژوهشگاه فناوری پیشرفته

 • پژوهشها، همکاریها و پایان نامه های آکادمی در فناوری آموزش مجازی

  ادامه

برترین و جدیدترین برنامه ها


درباره آکادمی مجازی ایرانیان:

آکادمی مجازی ایرانیان، کارآفرین برگزیده ملی کشور، تنها برند بین المللی ایران در آموزش مجازی و بزرگترین مرکز آموزش مجازی حرفه ای ایران، به عنوان بخشی از برنامه جهانی گسترش دانش در کشورهای در حال توسعه، با همیشگی نمودن آموزش از طریق انواع ابزارهای الکترونیکی، بهبود شرایط کار و زندگی مردم را هدف قرار داده است. آموزش الکترونیکی محدود به اینترنت نمی شود و گستره وسیعی از ابزارها را در بر می گیرد. همیشگی نمودن آموزش به مفهوم حذف بسیاری از محدودیتهای زمانی و مکانی است. مدل فعالیت آکادمی مجازی ایرانیان عبارت است از به کارگیری تمام ابزارهای متعارف و غیر متعارف الکترونیکی و مخابراتی با هدف همیشگی نمودن فرایند آموزشی. آکادمی مجازی ایرانیان با مطالعه زیر ساختهای ارتباطی و علمی هر منطقه و مشخص نمودن ابزار مناسب آموزش هر دوره تلاش می کند بهترین تاثیر را بر کار و زندگی فراگیران ایجاد کند. آموزش مدیریت ، آموزش بازرگانی ، آموزش فناوری اطلاعات ، آموزش صنایع دستی و ... بخشی از آموزش های الکترونیکی این مرکز آموزش مجازی هستند.