دوره مجازی MBA

 • برای اطلاع از شرایط و تسهیلات مالی چهاردهمین دوره وارد شوید

  ادامه

Post MBA مجازی

 • مراسم افتتاحیه دوره اول برگزار شد و ثبت نام به پایان رسید

  ادامه

دوره مجازی کوتاه مدت

 • درسهای MBA، فناوری اطلاعات، صنایع دستی با گواهینامه بین المللی

  ادامه

پژوهشگاه فناوری پیشرفته

 • پژوهشها، همکاریها و پایان نامه های آکادمی در فناوری آموزش مجازی

  ادامه

برترین و جدیدترین برنامه ها


درباره آکادمی مجازی ایرانیان:

آکادمی مجازی ایرانیان، کارآفرین برگزیده ملی جمهوری اسلامی ایران، تنها برند بین المللی ایران در آموزش مجازی کشورهای منطقه خاورمیانه و اولین مرکز رسمی آموزش مجازی فنی و حرفه ای ایران، به عنوان بخشی از برنامه جهانی گسترش دانش در کشورهای در حال توسعه، با همیشگی نمودن آموزش از طریق انواع ابزارهای الکترونیکی، بهبود شرایط کار و زندگی مردم را هدف قرار داده است. آموزش الکترونیکی محدود به اینترنت نمی شود و گستره وسیعی از ابزارها را در بر می گیرد. همیشگی نمودن آموزش به مفهوم حذف بسیاری از محدودیتهای زمانی و مکانی است. مدل فعالیت آکادمی مجازی ایرانیان به عنوان یک مسئولیت اجتماعی عبارت است از به کارگیری تمام ابزارهای متعارف و غیر متعارف الکترونیکی و مخابراتی با هدف همیشگی نمودن فرایند آموزشی. آکادمی مجازی ایرانیان با مطالعه زیر ساختهای ارتباطی و علمی هر منطقه و مشخص نمودن ابزار مناسب آموزش هر دوره تلاش می کند بهترین تاثیر را بر کار و زندگی فراگیران ایجاد کند. آموزش مدیریت ، آموزش بازرگانی ، آموزش فناوری اطلاعات ، آموزش صنایع دستی و ... بخشی از آموزش های الکترونیکی این مرکز آموزش مجازی هستند.